Vrh G z Labského zátiší

*11. 3. 2008

Conie Vastré         x    Ciro Labský dvůr

Dne 11. 3. 2008 se narodila 1 holka. (+3)